Skip to content
Site Tools
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
Trang chủ
Luật - Nghị định của Bộ Y Tế/ BHXH

Lọc     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 CV 3869/BHXH-CSYT - V/v giải quyết vướng mắc trong công tác thực hiện giám định khám, chữa bệnh BHYT Nguyễn Đăng Khoa 124894
2 QĐ 3455/QĐ-BYT - Sửa đổi, bổ sung Bảng kê chi phí KCB Nguyễn Đăng Khoa 131840
3 Quyết định160/QĐ-BHXH - BAN HÀNH BIỂU MẪU SỬA ĐỔI MỘT SỐ BIỂU MẪU THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ Nguyễn Viết Vinh 132198
4 Công văn 279/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán chi phí KCB do bị TNGT Nguyễn Viết Vinh 124570
5 Công văn 545/BHXH-CSYT V/v thực hiện đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT Nguyễn Viết Vinh 126034
6 Công văn 808/BHXH-CSYT về thay đổi file kết xuất Excel (CV 531) Nguyễn Viết Vinh 30824
7 QUYẾT ĐỊNH 3440/2009/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hệ thống sổ sách, biểu mẫu báo cáo thống kê y tế Nguyễn Viết Vinh 33461
8 QUYẾT ĐỊNH 04/2008/QĐ-BYT: QUY CHẾ KÊ ĐƠN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ Nguyễn Viết Vinh 27336
9 Thông tư 23/2011/TT-BYT: Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh Nguyễn Viết Vinh 40536
10 Luật BHYT 2009 (thay đổi BHYT bắt đầu từ ngày 01/10/2010) Nguyễn Viết Vinh 18252
11 Thông tư 22/2011/TT-BYT: Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện Nguyễn Viết Vinh 30962
12 Quyết định 517/QĐ-BYT: V/v ban hành mẫu Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nguyễn Viết Vinh 21590
13 Văn bản: V/v kê đơn thuốc sau điều trị nội trú đối với người bệnh BHYT Nguyễn Viết Vinh 13732
14 Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án Nguyễn Viết Vinh 42668
15 QUYẾT ĐỊNH: 1005/QĐ-BHXH (27/07/2007) V/v sửa đổi bổ sung 1 số điểm tại quy định về tổ chức thực hiện chế độ KCB BHYT (Ban hành mẫu 38/BV-01) Nguyễn Viết Vinh 10384
16 CÔNG VĂN 1275/BHXH-CSYT: Quản lý, giám định, thanh toán chi phí thuốc theo chế độ BHYT Nguyễn Viết Vinh 13897
17 QUYẾT ĐỊNH 82/QĐ-BHXH về KCB, giám định chi trả chi phí KCB, quản lý và sử dụng quỹ BHYT Nguyễn Viết Vinh 21424
18 NGHỊ ĐỊNH 28/2010NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu chung Nguyễn Viết Vinh 8714
 DHG.Hospital 3.1


Notice: Use of undefined constant _DML_LINKTO - assumed '_DML_LINKTO' in /home/dhgpharma/it.dhgpharma.com.vn/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 343

Facebook DHG.Hospital

Người dùng trực tuyến

Hiện có 17 khách Trực tuyến